Cenník

Ceny výkonov sú vrátane anestézie. Kompletný cenník je k dispozícii v čakárni. Možnosť platby kartou. 

Sme nezmluvná zubná ambulancia.

Vstupné vyšetrenie

 20€

Preventívna stomatologická prehliadka

15€

Komplexné parodontologické vyšetrenie

19€

Biela plomba

v závislosti od rozsahu (1-3 plôšky), vrátane anestézie a použitia kofferdamu

50-80€

Rekonštrukcia korunky zuba

priama onlay

90€

Krčková biela plomba

30€

RTG snímka

Intraorálna

10€

Kofferdam

blana proti vlhkosti

10€

Extrakcia mliečneho zubu

20€

Extrakcia jednoduchá

30€

Extrakcia komplikovaná

45€

Dentálna hygiena

40€

Dentálna hygiena- "recall"

25€

Bielenie zubov- ordinačné

200€

Vnútorné bielenie 

za 1 zub

30€

Provizórne ošetrenie kavity

10€

Preendodontická dostavba

30€

Vybratie nervu

19-25€

Odstránenie koreňovej výplne

v závislosti od počtu kanálikov

20-60€

Definitívna koreňová výplň

v závislosti od počtu kanálikov (1-3/4)

60-120€

Zavedenie sklovláknového čapu 

30€

Predprotetická dostavba/ DME

od 20€

Korunka/ medzičlen kovokeramický

230€

Korunka/ medzičlen keramický

od 285€

Inlay, Onlay, Overlay

od 150€

Medzerník

80€

Čiastočná snímateľná náhrada

za 1 čeľusť

od 280€

Celková snímateľná náhrada

za 1 čeľusť

od 270€

Záloha za rezerváciu termínu

v odôvodnených prípadoch

20€