Cenník zubná ambulancia

Ceny výkonov sú vrátane anestézie a použitia zväčšovacej optiky. Kompletný cenník je k dispozícii v ambulancii. Možnosť platby kartou. 

Sme nezmluvná zubná ambulancia.

Vstupné vyšetrenie

 20€

Preventívna stomatologická prehliadka

15€

Komplexné parodontologické vyšetrenie

30€

Biela plomba

v závislosti od rozsahu (do 30/ 60/ 75 minút), vrátane anestézie a použitia kofferdamu

50/ 80/ 100€

Rekonštrukcia korunky zuba

priama onlay

100€

Krčková biela plomba

ošetrenie flow materiálom

30€

RTG snímka

Intraorálna

10€

Kofferdam

blana proti vlhkosti

10€

Extrakcia mliečneho zubu

20€

Extrakcia jednoduchá

30€

Extrakcia komplikovaná

50€

Vnútorné bielenie 

za 1 zub

30€

Provizórne ošetrenie kavity

10€

Preendodontická dostavba

30€

Vybratie nervu

20€

Odstránenie koreňovej výplne

v závislosti od počtu kanálikov a náročnosti

20-60€

Definitívna koreňová výplň

v závislosti od počtu kanálikov (1-3/4)

60-120€

Zavedenie sklovláknového čapu+ dostavba

80€

Predprotetická dostavba/ DME

od 20€

Korunka/ medzičlen kovokeramický

230€

Korunka/ medzičlen keramický

od 280€

Inlay, Onlay, Overlay

od 150€

Medzerník

od 80€

Čiastočná snímateľná náhrada

za 1 čeľusť

od 300€

Celková snímateľná náhrada

za 1 čeľusť

 300€

Záloha za rezerváciu termínu

v odôvodnených prípadoch

20€

Cenník dentálna hygiena

Ceny výkonov sú vrátane izolácie pomocou Optragate, anestézie, pieskovania a inštruktáže . Možnosť platby kartou

Dentálna hygiena- dieťa (do 15 rokov)

Dentálna hygiena prispôsobená veku dieťaťa, očistenie zubov od tvrdých a mäkkých povlakov, scaling: mechanicky a ultrazvukom, air-flow (pieskovanie)

30€

Dentálna hygiena- dospelý(od 15 rokov)

Komplexná dentálna hygiena, očistenie zubov od tvrdých a mäkkých povlakov, scaling: mechanicky a ultrazvukom, air-flow (pieskovanie)

50€

Dentálna hygiena- pacient s pokročilou parodontitídou

Komplexná dentálna hygiena, očistenie zubov supra a subgingiválne, deep scaling, root planing: mechanicky a ultrazvukom, air-flow a perio-flow

60€

*v závislosti na dietetických návykoch

bielenie zubov- ordinačné

cca 90 min, trvácnosť bielenia 9-12 mesiacov*

120€

bielenie zubov- domáce

sada dláh s bieliacim gélom vhodná na oživenie odtieňa po profesionálnom bielení zubov

od 40€