Cenník zubná ambulancia

Ceny výkonov sú vrátane anestézie a použitia zväčšovacej optiky. Kompletný cenník je k dispozícii v ambulancii. Možnosť platby kartou. 

Uvedené ceny predstavujú doplatok pacienta v prípade, že má absolvovanú preventívnu prehliadku za predchádzajúci kalendárny rok.

Vstupné vyšetrenie/ preventívna prehliadka

záhryzové RTG snímky, liečebný plán

 20€

Komplexné parodontologické vyšetrenie

30€

Biela plomba

v závislosti od rozsahu (do 30/ 60/ 75 minút), vrátane anestézie a použitia kofferdamu

60/ 80/ 100€

Krčková biela plomba

ošetrenie flow materiálom

30€

RTG snímka

Intraorálna

10€

Kofferdam

blana proti vlhkosti

10€

Extrakcia mliečneho zubu

20€

Extrakcia jednoduchá

30€

Extrakcia komplikovaná

50€

Vnútorné bielenie 

za 1 zub

30€

Preendodontická dostavba

30€

Vybratie nervu

príprava koreňového systému, liečebná vložka, dočasná plomba, kofferdam 

70€

Odstránenie koreňovej výplne

v závislosti od počtu kanálikov a náročnosti

20-60€

Definitívna koreňová výplň

v závislosti od počtu kanálikov (1-3/4), vrátane RTG, dočasnej plomby a kofferdamu

90-150€

Zavedenie sklovláknového čapu+ dostavba

80€

Predprotetická dostavba/ DME

od 30€

Korunka/ medzičlen kovokeramický

280€

Korunka/ medzičlen keramický

od 320€

Inlay, Onlay, Overlay

od 320€

Medzerník

od 120€

Čiastočná snímateľná náhrada

za 1 čeľusť

od 380€

Celková snímateľná náhrada

za 1 čeľusť

 360€

Záloha za rezerváciu termínu

v odôvodnených prípadoch, za každých plánovaných 60 min výkonu

50€

Cenník dentálna hygiena

Ceny výkonov sú vrátane izolácie pomocou Optragate, anestézie, pieskovania a inštruktáže . Možnosť platby kartou.

Dentálna hygiena- dieťa ( cca do 15 rokov)

Dentálna hygiena prispôsobená veku dieťaťa, očistenie zubov od tvrdých a mäkkých povlakov, scaling: mechanicky a ultrazvukom, air-flow (pieskovanie)

30€

Dentálna hygiena- dospelý (cca od 15 rokov)

Komplexná dentálna hygiena, očistenie zubov od tvrdých a mäkkých povlakov, scaling: mechanicky a ultrazvukom, air-flow (pieskovanie)

50€

Dentálna hygiena- pokročilá parodontitída


60€

*v závislosti na dietetických návykoch

bielenie zubov- ordinačné

cca 90 min, trvácnosť bielenia 9-12 mesiacov*

120€

bielenie zubov- domáce

sada dláh s bieliacim gélom vhodná na oživenie odtieňa po profesionálnom bielení zubov

od 100€