MDDr. Branislav Hajnal

Náš život je meraný dojmom, ktorý zanecháme. Ako zubný lekár mám možnosť budovať trvalé vzťahy so svojimi pacientami a dúfam, že budem mať pozitívny vplyv na kvalitu ich života.

Mojim cieľom je prekonať očakávania mojich pacientov a zároveň ich viesť k lepšej starostlivosti o ich orálne zdravie. Súčasne verím v liečbu mojich pacientov spôsobom, ktorým by som chcel byť sám liečený.

Prax: Súkromná stomatologická klinika v Brne, Súkromná zubná ambulancia v Banskej Štiavnici

Mgr. Bc. Natália Pavelková

dentálna hygienička

Dentálna hygiena je predovšetkým o prevencii a k tomu sa snažím viesť aj svojich pacientov, preto kladiem veľký dôraz na samotnú inštruktáž pacienta. Na dentálnu hygienu príde pacient 1-2x ročne, ale ostatných 365 dní musí zvládnuť čistenie sám.
Aby som pacientovi umožnila čo najkomfortnejšie a kvalitné ošetrenie pracujem s pomocou zväčšovacej optiky.

Prax: Súkromná stomatologická klinika v Bratislave